"Εν αρχή ην ο Λόγος"

Και ο «λόγος» - που στην προκειμένη περίπτωση είναι και η αιτία ύπαρξης τούτης εδώ της σελίδας - είναι αυτό εδώ το έγγραφο στην πλαϊνή φωτογραφία, στο οποίο καταγράφετε η απόφαση που πάρθηκε από το Δ.Σ. του Δήμου Σαρωνικού, μετά από εισήγηση του Δημάρχου κ. Σοφρώνη, για την χωροθέτηση ΚΕΛ στο ΒΙΠΑ Καλυβίων. Το πλήρες κείμενο, όπως αυτό αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, μπορείτε να το βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

 https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A98%CE%A3%CE%A91%CE%9E-8%CE%95%CE%97?inline=true 

Και ας πάμε λίγο πριν την αρχή. Στις 01/07/2016 το Δ.Σ. του Δήμου Σαρωνικού έλαβε πρόσκληση με αρ.πρ. 10850 – 01/07/2016 σε συνέλευση η οποία θα ελάμβανε χώρα στις 06/07/2016 και ώρα 17:00 και θα περιελάμβανε δεκαεννέα (19) θέματα, το πρώτο εκ των οποίων ήταν, όπως κατά λέξη αναφέρει η πρόσκληση, «Παρουσίαση πρότασης και λήψη απόφασης σχετικά µε τον προτεινόμενο σχεδιασµό από την ΕΥ∆ΑΠ για δημιουργία, Κέντρου Επεξεργασίας Λυµάτων, Κοµποστοποίησης, Πράσινου Σηµείου και Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: ∆ήµαρχος - ΕΥ∆ΑΠ»  (την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ http://www.saronikoscity.gr/wil.aspx?a_name=councils-meetings&itemid=3655)

Στις 08/07/2016 στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου αναρτήθηκε η απόφαση: «Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ γνωµοδοτεί θετικά για τον προτεινόµενο σχεδιασµό από την ΕΥ∆ΑΠ για την δηµιουργία Κέντρου Επεξεργασίας Λυµάτων, Κοµποστοποίησης, Πράσινου Σηµείου και Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού και την χωροθέτησή στον ΒΙΟΠΑ Καλυβίων.»

http://www.saronikoscity.gr/wil.aspx?a_name=decisions&itemid=3662

στις 18/07/2016 ο Δήμαρχος κ. Σωφρώνης υπογράφει ανοικτή επιστολή και την αναρτά στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου ( http://www.saronikoscity.gr/wil.aspx?a_name=announcements&itemid=3679 )

η επιστολή έχει ως κάτωθι:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΩΦΡΟΝΗ

Μόνιμη και οριστική λύση στο πρόβλημα της αποχέτευσης,
σε όλο το Δήμο Σαρωνικού 

Κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας
Δίνουμε μεγαλύτερη αξία στις περιουσίες μας
 

Η έλλειψη αποχέτευσης είναι το σημαντικότερο πρόβλημα της περιοχής μας. Είναι αδιανόητο τον 21ο αιώνα, σε έναν Δήμο σαν το δικό μας, να ζούμε ακόμη με τους βόθρους στα σπίτια μας. Τώρα είναι η ώρα να δώσουμε λύση. Με τρόπο μόνιμο, ρεαλιστικό και υπεύθυνο.  
 
Η χωροθέτηση για την κατασκευή και λειτουργία Κέντρου τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) στη θέση ΒΙΟ.ΠΑ. στα Καλύβια, είναι το πρώτο σημαντικό βήμα.
 
Τι θα κατασκευαστεί στο ΒΙΟ.ΠΑ. Καλυβίων
 
Στο ΒΙΟ.ΠΑ. Καλυβίων θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει με αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές:

 • Κέντρο Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Λυμάτων, με εγκαταστάσεις κλειστού τύπου και υπόγειους αγωγούς μεταφοράς λυμάτων, χωρίς τη χρήση λυματοφόρων.  Θα είναι το πιο σύγχρονο Κ.Ε.Λ. που θα λειτουργεί σε όλη την Ανατολική Αττική
 • «Πράσινο Σημείο» κομποστοποίησης πράσινων απορριμμάτων(κλαδέματα), τα οποία παράγονται στην πόλη μας
 • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που θα προωθεί την ανακύκλωση

Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει:

 • Δημιουργία νέων χώρων πρασίνου, συνολικής έκτασης άνω των 10 στρεμμάτων
 • Φυτοφράκτες,που θα ελαχιστοποιούν την οπτική επαφή με το Κ.Ε.Λ.
 • Αξιοποίηση των εκροών και επεξεργασία του νερού, ώστε να μην χύνεται ούτε ένα κυβικό μέτρο στη θάλασσα, αλλά να αξιοποιείται από το Δήμο και τους κατοίκους για άρδευση και πλύσιμο, με ελάχιστο κόστος.

Γιατί επιλέξαμε την περιοχή του ΒΙΟ.ΠΑ.

 • Είναι χαρακτηρισμένη βιομηχανική περιοχή,σε απόσταση 1.200 μέτρων από το κέντρο του κυρίως οικισμού.
 • Είναι η μοναδική περιοχή στο Δήμο πουέχει καιτην απαραίτητη έκταση (69 στρέμματα)  για την κατασκευή των εγκαταστάσεων,αλλά και τις χρήσεις που επιτρέπουν τη λειτουργία τους.
 • Θα είναι η μονάδα με τη μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση, από τις περισσότερες που λειτουργούν σήμερα στο ΒΙΟ.ΠΑ.

Δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις 
 

 • Η Περιφέρεια Αττικής αρνείται κατηγορηματικά τη λύση της μεταφοράς των λυμάτων του Δήμου Σαρωνικού στην Ψυτάλλεια.
 • Τέσσερις διαφορετικοί Υπουργοί Περιβάλλοντος αρνήθηκαν να υπογράψουν τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη σύνδεση του αγωγού λυμάτων του Δήμου μας, με την Ψυτάλλεια.
 • Κανένας Δήμος που σήμερα διαθέτει Κ.Ε.Λ., δεν δέχεται στις εγκαταστάσεις του τα λύματα του Δήμου Σαρωνικού. Ακόμη και στο Κ.Ε.Λ. Μαρκοπούλου, έχουν γίνει δεκτές μόλις 1300 συνδέσεις από τα Καλύβια και τον Κουβαρά, όταν οι ανάγκες μόνον αυτών των δύο περιοχών ανέρχονται στις 4.000 συνδέσεις.

Με αυτά τα δεδομένα, οι επιλογές είναι δύο:
 

 • ή θα κατασκευάσουμε το δικό μας Κ.Ε.Λ., για να καλύψουμε τις ανάγκες του Δήμου
 • ή θα εξακολουθήσουμε να ζούμε με τριτοκοσμικούς βόθρουςκαι λύματα στους δρόμους μας

 
Η κατασκευή του έργου διασφαλίζει οφέλη για όλους

 • Λύνεται οριστικά, σε βάθος δεκαετιών, το πρόβλημα της αποχέτευσης.
 • Λύνεται το πρόβλημα διαχείρισης των 10.000 τόνων πράσινων απορριμμάτων (κλαδέματα) που παράγονται σε ετήσια βάση στο Δήμο μας.
 • Θα εξοικονομηθούν πάνω από 4 εκατ. ευρώ σε βάθος πενταετίας, που θα οδηγήσουν σε ισόποση μείωση των δημοτικών τελών.
 • Προστατεύουμε τις θάλασσες μας: με την επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση του νερού, δεν θα καταλήγει στη θάλασσα ούτε ένα κυβικό μέτρο λυμάτων.
 • Θα διαθέτουμε δωρεάν λίπασμα στους κατοίκους, που θα προέρχεται από την μετατροπή και κομποστοποίηση των «πράσινων» απορριμμάτων.
 • Αποκτά ο Δήμος μας ένα πρότυπο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που θα προωθεί την ανακύκλωση και ένα μοντέλο ζωής φιλικό στο περιβάλλον.
 • Προστατεύουμε και παραδίδουμε στα παιδιά μας μια πόλη με σύγχρονες και φιλικές στο περιβάλλον υποδομές, με θάλασσα και έδαφος απαλλαγμένα από τα λύματα των βόθρων μας.
 • Αποζημιώνονται άμεσα και με τιμές ανώτερες των αντικειμενικών αξιών, οι 50 περίπου ιδιοκτήτες των οποίων θα αγοραστούν οι εκτάσεις.
 • Δημιουργούνται εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και 100 μόνιμες θέσεις κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, οι οποίες θα καλυφθούν από την περιοχή μας.
 • Για τη Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων, με την επαναχρησιμοποίηση του νερού, θα μειωθεί κατά 50% το κόστος τόσο της ύδρευσης όσο και της αποχέτευσης.

 
Επιλέγουμε λύση κι όχι απραξία 
 
Υιοθετούμε την επιλογή της χωροθέτησης και κατασκευής Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων και Κομποστοποίησης Πράσινων Απορριμμάτων στο χώρο ΒΙΟΠΑ Καλυβίων.

Δίνουμε λύση στο πρόβλημα της αποχέτευσης και των πράσινων απορριμμάτων
Δίνουμε ποιότητα στην καθημερινότητά μας.
Προστατεύουμε το περιβάλλον και το μέλλον των παιδιών μας.

 

Αυτό για το οποίο, αυτή η επιστολή, προπαθεί να μας πείσει, είναι ότι το ΚΕΛ και η χωροθέτησή του στο ΒΙΠΑ Καλυβίων, δεν είναι απλά  η καλύτερη αλλά και η μόνη δυνατή λύση για το προβλήμα της αποχέτευσης στον τόπο που επιλέξαμε να ζήσουμε, να φτιάξουμε τα σπίτια μας και να μεγαλώσουμε τα παιδία μας.

Μέχρι στιγμής όμως η απόφαση για τη δημιουργία ΚΕΛ στο ΒΙΠΑ Καλυβίων έχει δημιουργήσει περισσότερα ερωτήματα από όσες απαντήσεις επιχειρεί αυτή η επιστολη να μας δώσει. Ερωτήματα τα οποία θα προσπαθήσουμε να θέσουμε με σαφήνεια και να στη συνέχεια να αναζητήσουμε με σοβαρότητα απάντήσεις από τους υπευθύνους.